RIC is een netwerk van innovators binnen en verbonden met de Rijksoverheid. Met als doel de ontwikkeling van innovaties tussen rijksoverheden te faciliteren met events, tools en kennis.
Innovatie is essentieel om in de snel veranderende samenleving effectief maatschappelijke vraagstukken te adresseren. Deze vraagstukken spelen binnen de verschillende Rijksorganisaties. Het is daarom belangrijk dat we als Rijksoverheid daar adequaat op inspelen. De RIC draagt hier aan bij en doet dat door het verbinden van innovators binnen en met de Rijksoverheid.

Meer weten over de RIC gedachtegoed lees dan de publicatie 'RIC propositie' door, of neem contact op met ric@rijksoverheid.nl.